DIGITALNA
ŠTAMPA


U 21 veku kada su bezmalo svi procesi rada ubrzani i pojednostavljeni pomoću informaciono-tehnološkog napretka nije čudno da je i u procese štamparskih usluga ova vrsta tehnike preuzela veliki deo projekata.

Digitalna štampa nudi najbojlji kvalitet, a sam sistem rada je praktično beskontaktan. Ceo proces počinje i završava se između računara i štampača. Digitalna štampa malog formata po kvalitetu ne odstupa od digitalne štampe velikog formata, obe ove vrste štampe ne odstupaju od kvaliteta Ofset štampe.

Možda se pitate šta je ono što se štampa digitalnom štampom malog formata?

Čitav niz proizvoda manjeg i srednjeg tiraža je idealan za ovu tehniku štampe uz značajne uštede novca i vremena. Ovom veoma naprednom tehnologijom rezultate izrade vidimo vrlo brzo. Brošure, flajeri, pozivnice, katalozi, vizit karte, cenovnici, jelovnici, karte pića, nalepice i sličan repro materijal u manjim tiražima je pun pogodak štampati ovom tehnikom.

Kakav je proces rada iza ove savremene tehnike štampe?

Kao i digitalna štampa na tekstilu, o kojoj se možete više informisati u segmentu „Digitalni Tekstil“, ovo je jedna od mlađih grana štamparske industrije. Osnovni cilj je pojednostavljenje samih procesa štampe. Konekcija računar – štampač je sve što je potrebno da bi se proces pokrenuo. Sav materijal za štampu je prethodno dizajniran i pripremljen na računaru, od strane dizajnera ili operatera, i uz pomoć softvera koji se instalira na računaru operater digitalne štampe malog formata daje instrukcije štampaču direktno, bez dodira sa samim štampačem.

Štampači koji se koriste za ovu vrstu štampe su najčešće proizvedeni od strane eminentnih i dobro poznatih kompanija kao što su Xerox, Epson i Hewlet Packard. Visok kvalitet proizvodnje, lako održavanje, postojan otisak i operacije na štampaču su ono što ih posebno izdvaja. Pohranjivanje papira u sam štampač je bezmalo jedina operacija koju operater vrši ručno, sve ostalo se vrši putem računara.

Prednost digitalne štampe u odnosu na klasičnu štampu je u tome što tiraži mogu biti jako mali, od jednog otiska pa naviše.

Papir koji koristimo za digitalnu štampu kreće se od 300 gr kunstdruka, preko muflona, pvc folija, raznih modnih papira i specijalnih materijala.

Kao što možete videti digitalna štampa malog formata je veoma svestrana i pruža velike mogućnosti. Moderan i brz tempo života, tokovi biznisa koji zahtevaju što manji utrošak vremena i novca imaju mnogo beneficija koristeći se ovom tehnologijom.


Shopping Basket