DIGITALNA
ŠTAMPA


smatra se za jednu od najmlađih tehnika štampe, pomoću nje sam proces štampe veoma je ubrzan i pojednostavljen. Koristi se za manje i srednje tiraže.

Vizit kartice, flajeri, plakati malog formata, id kartice , memorandumi ,nalepnice, katalozi pa čak i manji tiraži knjiga su preporučljivi za ovu tehniku štampe.

Materijali koje koristimo za digitalnu štampu kreću se od 300 gr kunzdruka , preko muflona , pvc folija , raznih modnih papira i specijalnih materijala.

Način rada digitalne štampe

Proces samo štampe je toliko pojednostavljen da je dovoljno da sa računara dajemo komandu mašini koja štampa. praktično nema kontakta .

Shopping Basket