LASERSKA
GRAVURA


Tehnika laserskog graviranja materijala je najnovija oblast graviranja i omogućava gravuru najzahtevnijih proizvoda. Laseri koji graviraju su veoma precizni pa je prenošenje dizajna na proizvod moguć do najsitnijih detalja.

U razvijenom svetu lasersko graviranje postaje veoma popularno i taj trend će nastaviti sa rastom . Danas nije tesko pronaci laser za graviranje, ili reći da laser preuzima veću ulogu u industriji graviranja. Lasera ima svuda oko nas. Oni čitaju naše račune u samoposlugama, čitaju na nasim kolima delove koji su nam potrebni za zamenu, kao i mnoge ostale poslove koje vrše. Veoma je interesantno, koliko puno poslova taj malecki zrak svetlosti moze da izvrši.

Tehnika laserskog graviranja materijala je najnovija oblast graviranja i omogućava gravuru najzahtevnijih proizvoda. Laseri koji graviraju su veoma precizni pa je prenošenje dizajna na proizvod moguć do najsitnijih detalja, kao i preciznost izrezivanja raznih oblika. Prilikom graviranja dolazi do paljenja, topljenja I isparavanja materijala koji je izložen laserskom zraku.
Kod rezanja isparavanjem, fokusiran zrak greje materijal do tačke isparavanja, stvarajući malo suženje. To suženje postaje sve dublje, budući da se materijal koji isparava odstranjuje izduvavanjem. Ovaj metod se u našem slučaju najčešće koristi za drvo i termoplastike.

Prednost graviranja laserom, u odnosu na klačicno mehaničko graviranje, je pre svega u jednostavnijem stezanju radnog komada i smanjuje se promena strukture materijala radnog komada, jer kod mehaničkog graviranja, alat za graviranje i radni komad su u dodiru, a kod lasera neka kontakta. Preciznost graviranja je izuzetna, budući da se laserski zrak ne troši korišćenjem i vremenom. Smanjena je i deformacija radnog komada nakon graviranja.

Laser proizvodi ekstremno intezivni snop svetlosne energije. Da bi gravirao, snop se fokusira (kroz specijalno sočivo) u tačku ravnu vrhu igle. Naravno to se samo tako kaže, laserski snop je daleko manji nego vrh igle i on iznosi svega 0.01mm. Fokusirani snop je tako intenzivan da ustvari dehidrira – isparava površinu materijala, i ostavlja trag ili prolazi kroz materijal i iseca ga.

Prednost laserske gravure u odnosu na druge štampe je ta što je postojana i nije je moguće skinuti niti oštetiti, jer se prilikom graviranja skida površinski sloj materijala kroz koji prolazi laserski snop. Gravura je otporna na razne hemikalije, grebanje i UV zračenja. Graviranje je moguće raditi na šoljama, olovkama, privescima, plastici, gumi, koži, drvetu, kliritu.

Evo dva primera koji ilusturje kako lasersko graviranje može biti kompleksno u odnosu na materijal koji se gravira, ali su rezultati fenomenalni:

Klirit se obično gravira lako I daje dobre rezultate. Ako se desi pucanje, topljenje ili zamagljenje, normalno treba da znati da je prisutno previse toplote, pa treba smanjiti snagu ili povećati brzinu.

Drvo se može laserski gravirati obradjeno ili ne obradjeno. Prednost obrađenog drveta je da se dim i ostaci lako uklone. Pri radu sa neobrađenim drvetom, posle graviranja potrebno je doraditi drvo, što može pokvariti izgled gravure. Važno je zapamtiti da svaka vrsta drveta ima svoje karakteristike prilikom graviranja. Na primer orah zahteva više snage i manje brzine. Ovo drvo ima slab kontrast, a dubinu gravure nije lako postići, ako ga uporedimo sa nekom drugom vrstom drveta. Drvo kao sto je trešnja, mahagoni ili kedar imaju dobar kontrast i lako je postići dbru gravuru i dubinu. Hrast se može gravirati duboko, ali problem sa ovim drvetom sto je mali kontrast izmedju graviranih i negraviranih površina. Pored toga hrast je teško bojiti, jer drvo upija boju i razliva je po svojim prirodnim kanalima. To je problem sa svim vrstama teškog drveta, kao što su: bor, crveno drvo i neka druga, kao iverica.

Shopping Basket