SITO
ŠTAMPA


Ovaj vid štampe zauzima posebno mesto u tekstilnoj industriji, ali ima primenu i na drugim materijalima. Koristi se za dekoraciju predmeta od metala, drveta, plastike kao i u marketinške svrhe za brendiranje reklamnog materijala olovaka, upaljača, šolja, nalepnica, rokovnika…

Sitoštampa je tehnika štampe kod koje se otisak ostvaruje na taj način što se boja potiskuje kroz štamparsku formu koja je izrađena od svile zategnute na drveni ili aluminijumski ram. Na mašinama za sitoštampu se mogu štampati uobičajeni grafički proizvodi, ali i oni namenjeni specijalnim potrebama. Sitoštampom se može štampati u više boja na različitim materijalima i oblicima, cilindričnim, sfernim ili savijenim oblicima. Zbot toga opseg primene sitošampe nije ograničen, tako da se može štampati na staklenim, plastični, tekstilnim, metalnim, drvenim i keramičkim podlogama raznih oblika i namena. S obzirom na na raznovrsne mogućnosti, ova tehnika je našla primenu u mnogim drugim industrijskim granama, a naročito pri štampanju gotovih proizvoda. Posebno mesto zauzima u tekstilnoj industriji u kojoj se štampaju najraznovrsniji tekstilni materijali.

Za sito štampanje se može koristiti i rakel nož, čijim prevlačenjem preko sita boja prolazi kroz rupice na situ i tako ostavlja otisak na materijalu. Karakteristično za sito štampu je to, što je moguće naneti različite debljine sloja boje na materijal, te tako odštampan motiv materijalu vizuelno deluje kao 3D efekat. Sito štampa je posebno pogodna za štampu većih količina proizvoda, karakteriše je brza izrada i povoljna cena.

Priprema forme za sito štampu uključuje čitav niz radnji i obuhvate sledeće osnovne operacije: nanošenje fotoosetljivog sloja na sito u ravnomernom sloju, kopiranje dijapozitiva na fotoosetljivi sloj na formi, razvijanje slike i na kraju, ukoliko je to potrebno, slika se pregleda i izvrše se sve korekcije na njoj. Nakon osvetljivanja i ispiranja emulzije, sito se suši kako bi lik bio otporan na dejstvo rakel noža koji potiskuje boju kroz sito. Štampajući elementi se dobijaju tako što se neštampajući elementi osvetle kako bi ostali na situ, a sa štampajućih elemenata se emulzija ispira kako bi mogli da propuste boju. Štampanje se vrši na taj načina što se na jednoj strani forme nalije boja i duž lika se nanese sito. Zatim se pomoću specijalnih markera na materijal za štampu postavi na tačno određeno mesto kako bi otisak došao svaki put na isto mesto. Nakon toga spušta se sito na materijal za štampu i rakel nožem se pod određenim pritiskom prelazi preko sita, istiskuje vazduh između sita i materijala i potiskuje boja na materijal za štampu. Nakon toga se ram sa sitom podiže, a podloga za štampu se odlaže na sušač kako bi se učvrstila na podlogu. Treba još naglasiti da se pravilnim položajem rakel noža i određenim ravnomernim pritiskom, koji se ispoljava duž linije noža, reguliše ravnomernost otiska po celoj površini podloge.

U poređenju sa drugim štamparskim tehnikama sitoštampa pruža različite mogućnosti dobijanja različitih debljina sloja boje na otisku tako da odštampani materijal iskazuje reljefnost i vizuelno deluje kao trodimenzionalni objekat. Imajući u vidu da se mogu koristiti boje sačinjene na bazi pigmenta različitih fizičko-hemijskih osobina, ili vodorastvorne i fluorescentne boje, potrebno je da se u okvir mašine ugradi uređaj za sušenje otiska, najčešće u obliku komora.

 
 
Shopping Basket