DIGITALNI
TEXTIL


je zadnje dostignuće štampe na tekstilu, koje se pojavljuje krajem XX veka sa pojavom računara. Putem digitalne stampe se mogu štampati realen slike i fotografije.

Dizajneri imaju neograničene mogućnosti u stvaranju motiva i estetike. Željeni motiv se preko računara i specijalnih digitalnih štampača prenosi direktno na tkaninu, gde se postiže neverovatna preciznost i otisak, efekat kao i postojanost boje.Otisak je postojan na visokim temperaturama i pranje. Boje koje se koriste su na vodenoj bazi, koje nisu štetne za okolinu. Direktna štampa je pogodna kako za veće tako i za manje tiraže.

Shopping Basket