OFSET
ŠTAMPA


Takozvana ravna štampa, Ofset je jedna od najviše zastupljenih metoda štampe, kako kod nas tako i u svetu. 80 – 85% štampanih proizvoda izvodi se upravo na ovaj način. Ova tehnika je jedna od najbržih za izradu velikih tiraža, ali i jedna od najisplativijih.

Šta se sve štampa Ofset tehnikom!

Kada govorimo o isplativosti cene ofset štampe, ona može biti i 5 do 10 puta jeftinija u odnosu na digitalnu štampu. Odlikuju je kvalitet i postojanost štampe, a iskoristivost tabaka, to jest površine za štampu, je maksimalna. Za samu štampu koriste se veoma kompleksne štamparske mašine koje prenose dizajn na hartiju uz pomoć ofset ploča. Ofset ploče se proizvode osvetljavanjem koje se kontroliše računarom. U taj proces ulazi prenos dizajna koji je ranije pripremljen na sam tabak . Na ovaj način se brzo dolazi do ploča visokog kvaliteta, proizvedenih savremenom metodom i jeftinijih proizvodnih troškova.

Ploče se prilikom štampe ne oštećuju, jer nema direktnog kontakta između otiska i materijala na koji se prenosi. Uz adekvatnu brigu o samoj ploči, na ovaj način kvalitetno izrađene ploče mogu da posluže za više stotina hiljada otisaka, tako da i poslednji otisak bude identičnog kvaliteta kao i prvi.
Konstantan napredak štamparskih tehnologija omogućio je značajna poboljšanja i unapređenja u poslednjih pedeset godina u polju ofset štampe. Bolji kvalitet boja i papira, proizvodni proces i trajnost ploča je omogućila ofset štampi da zauzme, ako ne i vodeću ulogu u grafičkim poslovima.

Način rada ofset štampe

Kao što smo ranije pomenuli, ofset štampa je ravna indirektna štampa gde se ploča za štampu, na kojoj je pripremljen dizajn, postavlja na cilindar. Sa cilindra se prenosi na gumenu prekrivku koja se nalazi na drugom cilindu i nakon toga sledi otiskivanje dizajna na papir koji prolazi kroz valjke.

U ofset štampi se koriste četiri osnovne boje: Cyan, Magenta, Yellow i Black, a specifične nijanse dobijamo koristeći širok spektar Pantone boja uz dodatak zlatne, bakarne i srebrne boje.

Po završetku štampe odštampani otisci se suše kako bi se mogli dalje dorađivati. Ofest dorada podrazumeva širok dijapazon radnji od kojih su neke: sečenje, savijanje, lepljenje, plastificiranje…

Trenutno:
Najčešći papiri koji se koriste u ofset štampi su kunstdruk (kunstdruck – umetnički otisak) hartije raznih gramaža ( 115gr, 200gr, 250gr, 300gr I druge), ofset hartije, muflon hartije, čijom primenom izradjujemo: knjige, memorandume, blokove, papirne kese, podmetače, kalendare, sveske, flajere, vizit kartice, plakate, etikete, nalepnice, ambalažu i mnoge druge artikle.

ajčešći papiri koji se koriste u ofset štampi su kunstdruk (kunstdruck – umetnički otisak) hartije raznih gramaža ( 115gr, 200gr, 250gr, 300gr I druge), ofset hartije, muflon hartije, čijom primenom izradjujemo: knjige, memorandume, blokove, papirne kese, podmetače, kalendare, sveske, flajere, vizit kartice, plakate, etikete, nalepnice, ambalažu i mnoge druge artikle.

Shopping Basket