UV
ŠTAMPA


UV led štampa je digitalna štampa prilikom koje se oštampana boja suši uz pomoć UV svetla. Mogućnosti ove štampe su velike, moguća je na skoro svim materijalima od drveta, stakla, kože, metala pa sve do plastike, papira. Isto tako moguća je štampa na ravnim i neravim površinama.

Ovaj vid štampe je otporan na sunčeve zrake, vodu, vlagu pa je samim tim preporučljiv i za spoljnu upotrebu.

Predmeti koji su pogodni za štampu su : olovke, upaljači , privezci, rokovnici, papirne kocke, kartice, stakleni ili plexi pehari , medalje i sl.

Drvo je posebno zanimljivo sa uv štampom jer se slika verodostojno prenosi a tekstura drveta ostaje vidljiva.

UV štampa je isplativa i za manje tiraže namenjena je za štampu kako kancelarijskog i reklamnog tako i materijala vezanog za dekoraciju i domaćinstva

Shopping Basket