galerija kategorije

Rafting Tara 2021

Diginet je porodica. Mnogo puta smo naglasili koliki je značaj negovanja porodičnih vrednosti, tradicije i morala u našem kolektivu. Naš posao je često stresan, rokovi su kratki, problemi se dešavaju, ali duh nikada ne opada.