KARDIOLOGIJA
ZA PONETI

knjiga Kardiologija za poneti

Podržali smo našeg eminentnog stručnjaka i kardiologa iz Zrenjanina, Dr. Živu Kozlovačkog, koji je sa prijateljima i partnerima osmislio knjigu pod nazivom Medicinski podsetnik za zdrav život – „Kardiologija za poneti.“ Tim stručnih lekara koji je dao doprinos u izradi ove knjige je dobro poznat u medicinskim krugovima i ne treba trošiti previše reči, jer su svojim radom i iskustvom stekli poverenje kolega i pacijenata. Dali su nemerljiv prilog zdravlju svojih pacijenata, a sada su se ovom knjigom predstavili i široj javnosti i dali veoma korisne savete za svakog zainteresovanog čitaoca. Ova knjiga će biti nezamenjiva i zauzimaće važno mesto u Vašoj kućnoj biblioteci.
Građa i naracija same knjige je veoma pitka i laka za razumevanje, pa samim tim i veoma korisna za svakodnevnu upotrebu. Iz nje se možete informisati o mnogim temama vezanim za kardiologiju, naći ćete odgovore na pitanja koja biste možda postavili svom lekaru i informisali se iz ove mnogostruko korisne knjige.
Kolorna štampa, jasne ilustracije, podvučeni i u raznim bojama prikazani važni paragrafi i segmenti nepogrešivo ukazuju i daju odgovore na razna pitanja koja možete imati o kardiologiji. Ovakav način štampe knjige na temu koju bi neki okarakterisali kao suvoparnu i onim najzahtevnijim čitaocima pretvara u interesantno štivo.

Kako bismo Vaše ideje doveli do konačnog proizvoda služimo se najsavremenijim metodama u svetu štampe.


Evo kako smo je mi osmislili i proizveli:

B5 format,

200 strana,stampa

4/4,papir: ofsetna 90gr hartija,

korice: 300gr kdm,

stampa 4/5 sa plastifikacijom 1/0 mat

povez: binder + dodatak UV lak na korici

Shopping Basket