galerija kategorije

Rafting Tara 2021

Diginet je porodica. Mnogo puta smo naglasili koliki je značaj negovanja porodičnih vrednosti, tradicije i morala u našem kolektivu. Naš posao je često stresan, rokovi su kratki, problemi se dešavaju, ali duh nikada ne opada.

galerija kategorije

Kolonija karikature ​

Diginet polaže mnogo na kulturu. Ovo je rečenica koju smo rekli mnogo puta, ali je uvek rado ponavljamo i naglašavamo. Za nas je kultura ključan segment u održavanju zdravog sistema vrednosti i uvek se rado odazivamo na kulturne manifestacije